با سام سیستم متفاوت مدیریت کن

با سام سیستم متفاوت مدیریت کن

سام سیستم ، سیستم قدرتمند مدیریتی برای کسب وکار شما نرخ ارزش شما را افزایش می دهد

هدف و ماموریت هلدینگ سام همیشه بر بستر ایجاد ارزش بوده و تا بتوانیم با این روش مسئولیت اجتماعی خود را توان بخشیم و به کاروکسب ها خدمت رسانی کنیم .

ما سام سیستم  را به دید یک ماموریت اجتماعی نگاه میکنیم راهکاری برای مدیریت و توسعه و رشد کارو کسب ها ، ما معتقدیم که هلدینگ سام سیستم محصول نهایی همه خانواده است . - متفاوت انجام بده

 

سام سیستم با ثبت و مدیریت تعاملات بین شرکت و مشتری این امکان را فراهم می آورد که مدیران کسب و کار با دیدن گزارشات، سابقه ارتباط با مشتریان و نشانگرهای فروش بتوانند تصمیم های درستی برای کاهش هزینه ها، افزایش فروش و رضایت مشتری بگیرند. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از محصول های همچون CRM , BPMS , مدیریت انبار و مدیریت اتوماسیون کسب وکار، و مدیریت کسب وکار استفاده میکنند حداقل ۳۰۰ درصد نرخ تبدیل فرصت به مشتری را در شرکت ها افزایش می دهد. در عصر کنونی ارتباط درست با مشتری اهمیت بیشتری نسبت به فروش پیدا کرده است. این موضوع جزء اصلی ترین مزیت رقابتی شرکت ها در موفقیت و فروش بیشتر است.

 

لطفا امتیاز دهید